RADA PROGRAMOWA

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca.Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Ekspert w dziedzinie standaryzacji technologii i procesów w informatyce. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef komitetu sterującego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie.

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, MINISTERSTWO CYFRYZACJI

Jan Kostrzewa

Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Sprawiedliwości

Andrzej Krzyżanek

Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Krzysztof Silicki

Wicedyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, NASK PIB

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji a także współtworzył centrum cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

Andrzej Szyszko

Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Jarosław Zembrzuski

Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

GOŚĆ SPECJALNY

Lauri Aasmann

Director of Cyber Security, Information System Authority, Republic of Estonia

Mr. Lauri Aasmann is the Deputy Director General and the Director of Cyber Security Branch at the Estonian Information System Authority, a national centre of excellence which develops and secures the foundations of the Estonian information society.
Since December 2019 Mr. Aasmann is leading the work of experts in areas of Crisis Management (CERT-EE); Critical Information Infrastructure Protection (CIIP); IT Baseline Security System (ISKE); and Cyber Security Analysis.
Previously, Mr. Aasmann served as the Head of Law Branch at NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, an international military organisation and NATO-accredited cyber defence hub, fostering the cyber defence cooperation of like-minded nations. He joined the NATO CCDCOE in 2011 as a senior researcher to notice novel legal problems related to cyberspace as a threat vector. As the Branch Chief he was responsible for planning the legal research on cyber operations and leading an international team of legal experts accordingly.
Lauri Aasmann has been involved with the legal aspects of cyber security and cyber defence since graduating from the University of Tartu Law Faculty. While working for government in the Prosecutor’s Office his specialization was in white-collar crime, in particular cybercrime and intellectual property infringements.
His international experience started in private sector after joining the Legal Department in Swedbank in 2007 as the in-house IT legal counsel, advising on the IT development issues in a team of ScandinavianBaltic specialists.
Since 2019 Mr. Aasmann is an Ambassador of the NATO CCDCOE, an honorary title awarded to a former staff member who continues an affiliation with the CCDCOE and contributes to building new partnerships.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.