Prelegenci 2015

GOŚĆ SPECJALNY

Andrzej Halicki, Minister, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Od 22.09.2014 Minister Administracji i Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS (współcześnie SGH) w dziedzinie ekonomiki transportu lotniczego. W trakcie studiów w latach 1986-89 był członkiem podziemnych, międzyuczelnianych i krajowych władz Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz liderem NZS na SGPiS. Po ukończeniu studiów w latach 1990-92 pełnił funkcję rzecznika prasowego oraz członka władz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego (m.in. za czasów premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego). Podczas I kadencji Sejmu był rzecznikiem prasowym Klubu Parlamentarnego KLD. Halicki na początku lat dziewięćdziesiątych był szefem działu spraw publicznych, a następnie dyrektorem w amerykańskiej agencji Burson-Marsteller. W 1993 pełnił funkcję doradcy ministra przekształceń własnościowych, a rok później był rzecznikiem Programu Powszechnej Prywatyzacji. Był także członkiem Rady Krajowej Unii Wolności. Od 1996 r. prowadził, stworzoną przez siebie agencję GGK Public Relations działającą w ramach międzynarodowej agencji Lowe GGK, należącej do największej światowej sieci reklamowej IPG (InterPublic Group of Companies). W 2007 roku rozstał się z firmą zostając posłem zawodowym. Do Platformy Obywatelskiej należy od 2001 roku. W latach 2009-2010 pełnił funkcję rzecznika prasowego klubu parlamentarnego PO RP. W maju 2010 roku został Przewodniczącym PO na Mazowszu, a w październiku 2013 roku został ponownie wybrany na to stanowisko. Jest członkiem władz krajowych PO. 10 stycznia 2007 został zaprzysiężony na posła V kadencji z ramienia PO. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W 2011 po zdobyciu ponad 40 tys. głosów, został posłem VII kadencji Sejmu RP. Był przewodniczącym Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W styczniu 2012 roku został Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Rady Europy.
Roman Dmowski, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Od lat zajmuje się wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy działania państwa z korzyścią dla obywateli. Od 2012 r. jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiadał za funkcjonowanie rejestrów państwowych. Wcześniej był dyrektorem Pionu ds. Informatyki i Telekomunikacji w Centrum Usług Wspólnych w Kancelarii Premiera.
Ur. 1969 r. Pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od stycznia 2012 do marca 2013 r. Sprawował tam nadzór nad obszarami związanych z systemami PESEL, CEPiK, sieć teleinformatyczna OST112, pl.ID i sieć łączności radiowej (TETRA)

Od maja 2008 do stycznia 2012 r. był dyrektorem Pionu ds. Informatyki i Telekomunikacji Centrum Usług Wspólnych, gdzie m.in. sprawował nadzór nad wdrożeniami: systemu obiegu dokumentów, systemu finansowo-księgowego.
W latach 2004-8 pracował w Radiu Gdańsk SA. Był tam m.in. zastępcą głównego inżyniera i głównym informatykiem. Stworzył system edycji i emisji dźwięku dla rozgłośni, nadzorował postępowania przetargowe.
Andreas Könen, Wiceprezydent BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Państwowe Biuro Bezpieczeństwa Informacji)

Niemiecka agencja państwowa koordynująca całość spraw związanych z bezpieczeństwem informacji, odpowiedzialna za system zarządzania cyberbezpieczeństwem w Niemczech w obszarze wszystkich instytucji i urzędów państwowych. Uczestniczy również w kontaktach z biznesem i operatorami telekomunikacyjnymi.
Jennifer Byrne, Chief Security Officer for the Worldwide Public Sector division at Microsoft

Leads a global community of Chief Security Advisors who consult with government and industry leaders on the most pressing cybersecurity issues.  She is responsible for developing and leading division’s cybersecurity strategy in collaboration with Microsoft’s Trustworthy Computing Group, Digital Crimes Unit, and product teams for all of the company’s major solutions.

Jennifer joined Microsoft having spent the last eighteen years working across the Cybersecurity industry.  She began her IT career in security engineering, servicing U.S. federal government clients and has held senior leadership positions in sales, alliances and strategy at Symantec and McAfee. Most recently, Jennifer was the Vice President of Global Sales at Damballa, a cybersecurity firm headquartered in Atlanta, GA providing advanced threat protection solutions for targeted attacks. Jennifer continues to collaborate closely with leaders in the security industry in support of  innovation and initiatives promoting a safer Internet.

PRELEGENCI

Artur Barankiewicz, Kierownik Wydziału Analiz i Strategii Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych, Orange Polska

W branży bezpieczeństwa IT od 2000 roku. W 2005 r. przejął odpowiedzialność za zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego Telekomunikacji Polskiej S.A. Inicjator szeregu nierzadko spektakularnych działań bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo użytkowników polskiego internetu, w tym blokady portu 25 dla użytkowników Neostrady (redukcja spamu z polskich adresów IP o 99%) oraz wprowadzenie BGP Blackholingu (odcięcie dostępu centralnie sterowanych botnetów do sieci TP). Brał udział we wprowadzaniu pakietów bezpieczeństwa oraz darmowych narzędzi bezpieczeństwa dla klientów usług dostępu do internetu, oferowanych przez Telekomunikację Polską S.A.

Odpowiedzialny za zespół, obsługujący incydenty bezpieczeństwa, który otrzymał akredytację CERT US i tym samym prawo do używania prestiżowej nazwy CERT, co pozwoliło na zmianę nazwy z ABUSE TP na TP CERT. To druga tego typu jednostka w Polsce i wciąż jedyna w naszym kraju w strukturach operatora telekomunikacyjnego. Jako przedstawiciel największego polskiego operatora telekomunikacyjnego w kwestiach bezpieczeństwa teleinformatycznego bierze aktywny udział w pracach legislacyjnych, wspierając działania, związane z tworzeniem prawa krajowego i unijnego.

Od stycznia 2013 kierownik Wydziału Analiz i Strategii w ramach Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, odpowiedzialnego m.in. za ofertę usługową dla klientów zewnętrznych oraz budowę świadomości bezpieczeństwa IT (m.in. poprzez publikacje na Blogu Technologicznym Orange – http://blog.orange.pl/technologiczny/).
Robert Bartold, Dyrektor generalny, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Z wykształcenia urzędnik i informatyk. Absolwent Wydziału Matematyki, informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Urzędnik Służby Cywilnej od 2000 roku. Ponad 11 lat na stanowiskach dyrektorów generalnych (2000-2002 Urzędu Zamówień Publicznych, 2005-2007 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie od 2007 Ministerstwa Edukacji Narodowej) bezpośrednio podlega ministrom i szefom urzędów centralnych. Jest zawodowo związany ze służbą publiczną, którą rozpoczął w 1994 r. w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów w Urzędzie Rady Ministrów bezpośrednio współpracując z ówczesnymi premierami. Pracował również w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował m.in. stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra. W latach 2002-2005 był zatrudniony w Urzędzie Służby Cywilnej, jako dyrektor Departamentu Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej. Jako ekspert międzynarodowy uczestniczył w projektach Unii Europejskiej dotyczących tworzenia systemów zamówień publicznych w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie, a także budowania służby cywilnej na Ukrainie. Jest członkiem komitetów audytu i jednym ze współautorów podręcznika akademickiego „Nauka Administracji”.

Piotr Boetzel, Territory Account Manager, McAfee (Part of Intel Security)

Absolwent Politechniki Warszawskiej i SGH, posiada 10 letnie doświadczenie w branży IT. Przed dołączeniem do zespołu Intel Security pracował w IBM gdzie zajmował się systemami do zarządzania serwerami i siecią dla banków, a następnie był architektem w dziale outsourcingu strategicznego. W Intel Security odpowiada za klientów z sektora publicznego, finansowego i edukacyjnego na obszarze Polski.
Grzegorz Brandebura, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Ministerstwo Finansów

Z wykształcenia informatyk, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia podyplomowe organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną. W Ministerstwie Finansów od 7 lat zaangażowany w działania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego jak również szeroko pojętej ochrony informacji. W trakcie pracy był członkiem zespołów największych projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie Finansów, tj. System Informatyczny Monitoringu i Kontroli finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK), Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Skarbowych (KiC) oraz ePodatki. Posiada certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.
Bartosz Chmielewski, Sales Systems Engineer EMEA, McAfee (Part of Intel Security)

Posiada sześcioletnie doświadczenie na rynku IT w produktach Security. Przed dołączeniem do zespołu McAfee przez pięć lat pracował dla Arrow ECS, dystrybutora rozwiązań IT z bardzo szerokim portfolio. Uczestniczył w wielu projektach związanych z bezpieczeństwem IT i powiązanych z innymi technologiami. Specjalizuje się w rozwiązaniach bezpieczeństwa sieciowego oraz systemach DLP.
Dariusz Czuchaj, radca prawny, Dentons

Dariusz Czuchaj jest radcą prawnym w warszawskim biurze Dentons. Prowadzi praktykę prawa nowych technologii, jego doświadczenie obejmuje doradztwo własności intelektualnej, handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych. Zajmuje się w innowacyjnymi projektami bazującymi na rozwiązaniach IoT, Big Data, cloud computing analizując je od strony regulacyjnej oraz zapewniając pomoc w negocjacjach handlowych. Dariusz ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów uwzględniających wymogi cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza dla operatorów infrastruktury krytycznej.
Przemysław Dęba, Dyrektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, Orange Polska

Dowodzi od trzech lat, istotne jest jednak to, iż sprawił, że organizacja spojrzała na ten aspekt swojego działania z zupełnie innej niż dotychczas perspektywy. Zwolennik „wyjścia do ludzi” z bezpieczeństwem IT: zarówno w kwestii edukacji i budowy świadomości bezpieczeństwa (w sposób zrozumiały dla przeciętnego internauty), poprzez dostarczanie klientom końcowych potrzebnych i zrozumiałych dla nich usług, skończywszy na wykorzystywaniu budowanych przez kilkanaście kompetencji Orange Polska dla bezpieczeństwa klientów instytucjonalnych.

W Orange Polska (wcześniej TP S.A.) od 1998 roku. Doświadczony menedżer, ekspert w zakresie sieci telekomunikacyjnych, konsultant w regionie AMEA. Twórca i wieloletni dyrektor Centrum Monitorowania Usług (SMC) Orange Polska, bezkompromisowy jeśli chodzi o bezpieczeństwo klientów Orange Polska.
Andrzej Gab, Inżynier wsparcia sprzedaży, szef zespołu inżynierskiego, Integrated Solutions (Grupa Orange)

Inżynier wsparcia sprzedaży i szef zespołu inżynierskiego w firmie Integrated Solutions Sp. z o.o. (grupa Orange). Od 1994 roku ukierunkowany na sieci komputerowe IP i Internet. Bierze udział w działaniach dotyczących projektowania, planowania i architektury systemów sieciowych tworząc bezpieczne rozwiązania sieciowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji. Świadomy, że sieć IP stanowi obecnie krwioobieg każdej większej firmy promuje systemy wspierające monitorowanie, bezpieczeństwo, zarządzanie i utrzymanie oraz integrację sieci z procesami biznesowymi. Przez ponad 6 lat rozwijał i utrzymywał sieć u jednego z polskich operatorów telefonii komórkowej. Jego zespół zainicjował i wdrożył pierwszą platformę DDoS Protection klasy operatorskiej w Polsce. Posiada certyfikat Cisco Certified Internetwork Expert ścieżka Security (CCIE-S).
Maciej Gajewski Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji audyt it, firma informatyczna warszawa, urzędy, systemy it, konferencja it, bezpieczeństwo danych osobowych, rozwiązania itMaciej Gajewski, Naczelnik Wydziału, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Od czternastu lat zaangażowany w realizację zadań związanych z bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym. Stara się zwracać uwagę na kompleksowość procesu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom, czyli nieodseparowaną ochronę informacji niejawnych, danych osobowych, innych tajemnic prawnie chronionych, ale na tworzenie całościowego systemu ochrony informacji, gdzie wciąż najsłabszym ogniwem jest człowiek - podatny na najprostsze ataki oparte na językowej manipulacji. Ma bardzo duże doświadczenie w zakresie edukacji dorosłych w zakresie technologii informatycznych, e-administracji czy bezpieczeństwa informacji. Szczególnie interesuje się przestępczością komputerową i podziemiem komputerowym ze zwróceniem uwagi na hakera i haking jako zjawisko kulturowe, hakerskie podejście do świata itp. Fascynuje się ewentualnymi możliwościami wykorzystania mechanizmu profilowania przy przestępstwach związanych z cyberprzestępczością.

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, brał udział w pracach zespołu Stowarzyszenia ISSA Polska Bezpieczeństwo dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Przemysław Gamdzyk, Meeting Designer oraz prezes w spółce Evention polityka bezpieczeństwa informacji, systemy informatyczne, bezpieczeństwo informacji, zintegrowane systemy zarządzania, firma informatyczna, wdrażanie, audytPrzemysław Gamdzyk, Meeting Designer, Prezes, Evention

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.

W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Maciej Gawroński, Partner, Bird & Bird LLP

Jest uznanym ekspertem w dziedzinie cloud computingu. Partner zarządzający polskim biurem Bird & Bird. Maciej dysponuje unikalnym na polskim rynku doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa informatyki i nowych technologii. Doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych, w tym w pełnym cyklu życia największego wdrożenia w sektorze finansowym w centralnej Europie.

Od 2009 roku zajmuje się zagadnieniami cloud computingu i jest jednym z najbardziej poważanych ekspertów w tym obszarze w Polsce.

  • Ekspert Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych

  • Konsultant Grupy Roboczej Artykułu 29

  • Redaktor i współautor Raportu Związku Banków Polskich Cloud Computing w sektorze finansowym – Regulacje i standardy (2011)

  • Współautor raportu Związku Banków Polskich Cloud computing 2013

  • Współautor analizy wykonalności wdrożenia cloud computingu w administracji publicznej w Polsce (2014)

Wykładowca studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej Zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym. Jego specjalizacja obejmuje również negocjacje handlowe, arbitraż i spory sądowe, ochronę prywatności i danych osobowych, własność intelektualną.
Współautor dwóch wydań książki Wyzwania Informatyki Bankowej. Autor wielu artykułów dotyczących cloud computingu i cyberbezpieczeństwa.
Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie w Tours we Francji.

Pracuje w języku polskim, angielskim i francuskim.
Krzysztof Gwardys, Prezes Zarządu, Promity

Architekt korporacyjny. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na rzecz sektora publicznego i prywatnego, w tym 10 lat pracy dla obronności kraju w obszarze złożonych rozwiązań informatycznych i strategicznych programach rządowych. Doradzał w obszarze architektury i portfela projektów m.in. dla Banku DnB Nord, Banku Gospodarstwa Krajowego, DB Schenker, GUS, Ministerstwa Finansów, MON, MSW, PSE Operator, PwC, Straży Granicznej, Telekomunikacji Polskiej, ZUS. Najczęściej pełni rolę Architekta rozumianą zarówno jako twórca rozwiązania (biznesowego, organizacyjnego czy informatycznego), jego reprezentant czy lider.
Witold Jarzynka, Wicedyrektor departamentu, BGK

An IT manager, with 25 years of experience, with main competency in the field electronic services for the government and financial sector, including electronic tax filing system (e-deklaracje).

As an enterprise architect, in the Ministry of Finance, developed and maintained enterprise architecture on the strategic and actionable layer, defined principles, models and roadmaps as well as requirements, with main expertise in the fields: business, application, data and security architecture.

In the Bank Gospodarstwa Krajowego managed compliance programme, introducing measures, methods and controls according to the new compliance requirements for the financial sector. As a deputy director, with the responsibility for IT security, successfully developed and implemented IDM & RBAC concept within the bank architecture, implemented new big data technology for monitoring of the security controls and fraud detection, provided organization with thorough IT risk analysis based on the standard methodologies.
Przemysław Jaroszewski, kierownik Zespołu Reagowania na Incydenty Naruszające Bezpieczeństwo Teleinofmratyczne, CERT Polska

Przemysław Jaroszewski jest kierownikiem Zespołu Reagowania na Incydenty
Naruszające Bezpieczeństwo Teleinofmratyczne w CERT Polska, działającym
w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Z wykształcenia
programista i psycholog społeczny. Ma kilkanaście lat doświadczenia w
bezpieczeństwie teleinformatycznym, a w swojej karierze zaangażowany był
w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych ze współpracą
zespołów reagujących oraz wymianą danych. Współautor materiałów
szkoleniowych oraz trener w programach dla zespołów reagujących, m.in.
TRANSITS oraz ENISA CERT Exercises.

W swojej pracy odpowiada za tworzenie i dostarczanie usług z zakresu
reagowania na incydenty. Jest aktywny w wielu międzynarodowych grupach
operacyjnych, takich jak FIRST, TERENA TF-CSIRT, FI-ISAC czy Antipishing
Working Group. Był wybranym członkiem Komitetu Sterującego TERENA
TF-CSIRT w latach 2008-2013. Koordynuje także współpracę zespołu CERT
Polska z organami ścigania.

Wielokrotny prelegent na konferencjach związanych z bezpieczeństwem w
Polsce i zagranicą, m.in. SECURE, SEMAFOR, FIRST Annual Conference, APWG
eCrime, Underground Economy.
Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft Polska

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od 1994 r., obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej. Od 2013 r. pełni również funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o.. Współpracował przy projekcie foresightowym „Polska 2020”, był członkiem zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Regularnie publikuje. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Gościnnie wykładał na kursach MBA organizowanych przez INE PAN i SGH. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w latach 2001-2015 a obecnie Wiceprzewodniczący Rady Izby. Jeśli wrócił z dalekiej podróży to znaczy, że już planuje następną. Najchętniej znalazłby czas na jeszcze jedną książkę lub dłuższy spacer z psem. Żonaty.
Radosław Kaczorek, Prezes Zarządu, IMMUSEC

Certyfikowany audytor systemów informatycznych z wieloletnim stażem i doświadczeniem zdobytym w trakcie audytów wykonanych w Polsce i na świecie. Ekspert w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzoru nad informatyką. Doświadczony doradca wyższej kadry zarządzającej.

Niezależny audytor i doradca. Przez wiele lat z jego wiedzy i doświadczenia korzystali klienci największych firm audytorskich i doradczych takich jak KPMG (1998 – 2004) oraz Deloitte (2005 – 2007). W latach 2005 - 2009 Prezes Zarządu ISACA w Polsce. Od 2006 roku wykładowca Podyplomowego Studium "Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2007 – 2012 juror konkursu Lider Informatyki i CIO Roku. Prelegent na konferencjach i seminariach z dziedziny zarządzania i audytu systemów informatycznych oraz audytu wewnętrznego.
Joanna Karczewska, ISACA Warsaw Chapter, CISA

Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ma 25-letnie
doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych.
Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Obecnie jako
certyfikowany audytor zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie
z metodyką COBIT. Prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i
metodyki COBIT według autorskich programów i wykłada te tematy na studiach
podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz Wyższej Szkole Bankowej w
Gdańsku.

Inicjatorka projektu opracowania i współautorka "Wytycznej zarządzania i
nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o
ochronie danych osobowych, czyli UODO Survival Kit" oraz mapowań metodyki
COBIT 5 na inne polskie przepisy. Jest członkiem międzynarodowego
stowarzyszenia ISACA. Uczestniczy w pracach nad metodyką COBIT 5 jako Expert
Reviewer.
Piotr Kijewski CERT Polska zintegrowane systemy zarządzania, firma informatyczna, wdrażanie, audyt, bezpieczeństwa, bezpieczeństwo it, usługi it, systemy zarządzania, szacowanie ryzyka, audyt bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo sieci, zarządzanie, bezpieczeństwem informacji, audyt it, firma informatyczna warszawa, urzędy, systemy it, konferencja it, bezpieczeństwo danych osobowych, rozwiązania it, audyt systemów informatycznych, system zarządzania ryzykiem, audyty bezpieczeństwaPiotr Kijewski, Kierownik zespołu, CERT Polska

Jest kierownikiem zespołu CERT Polska, działającego w ramach NASK. Wcześniej przez wiele lat kierował w zespole projektami i badaniami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jego zawodowe zainteresowania związane są z wykrywaniem zagrożeń, analizą złośliwego oprogramowania, botnetami oraz honeypotami. Zaangażowany w wiele nowatorskich projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących tematyki wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom (w tym projekty EU FP7, NATO, ENISA).

Opracowywał i koordynował wiele działań wymierzonych w likwidację lub przejęcie botnetów. Autor publikacji i opracowań z tematyki bezpieczeństwa sieciowego a także częsty prelegent na konferencjach w kraju i zagranicą (w tym FIRST, konferencje NATO, Honeynet Project Workshop, Microsoft Digital Crimes Consortium i APWG eCRIME). W 2011 Piotr założył polską kapitułę Honeynet Project.

Jest absolwentem Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.
Jerzy Kosiński Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie audyt systemów informatycznych, system zarządzania ryzykiem, audyty bezpieczeństwa, wdrożenie systemu informatycznego, CybergovJerzy Kosiński, Adiunkt, Zakład Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i terroryzmem Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dr Jerzy Kosiński jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Cyberprzestępczości Interpolu (podgrupa Counter forensics) oraz członkiem Grupy Eksperckiej ds. Cyberprzestępczości Europolu. W latach 2005 – 2006 był ekspertem w Multidyscyplinarnej Grupie ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej. W swojej działalności naukowej dr Kosiński skupia się na cyberprzestępczości oraz dowodach cyfrowych. Jest też organizatorem cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” oraz „Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.
Albert Kramer, Technical Director for Continental Europe, Trend Micro

Albert Kramer – Technical Director for Continental Europe w firmie Trend Micro. Jako ewangelista technologii, Albert kładzie silny nacisk na wirtualizację, bezpieczeństwo i doświadczenia użytkownika końcowego. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Trend Micro zdobywał doświadczenie w branży IT, współpracując zarówno z dostawcami usług, jak i z dużymi międzynarodowymi firmami - KPN i Citrix. Jako konsultant techniczny i inżynier sprzedaży pomaga klientom i partnerom w poznaniu nowych trendów oraz technologii z zakresu wirtualizacji i bezpieczeństwa. Dzięki dużemu doświadczeniu w branży IT wiele organizacji traktuje go jako cenne źródło wiedzy, porad i nowych pomysłów
Paweł Krawczyk, Menedżer zabez­pieczeń aplikacyj­nych, Kainos

Menedżer zabez­pieczeń aplikacyj­nych z moc­nym zapleczem tech­nicz­nym i ponad 15­‑letnim doświad­czeniem w analizie oraz tworzeniu mechanizmów ochrony sys­temów, sieci i oprogramowania. Dzięki analitycz­nemu podej­ściu potrafi przy­stęp­nie przed­stawić eks­per­tyzę problemu i zaproponować zro­zumiałe roz­wiązania. Zawodowo zaj­muje się szacowaniem poziomu bez­pieczeń­stwa dużych, heterogenicz­nych środowisk, które są istotne z punktu widzenia ciągło­ści funk­cjonowania przed­się­wzięć biznesowych. Szerokie spek­trum doświad­czeń zawodowych Pawła obej­muje: programowanie mechanizmów autoryzacji i zastosowań sieciowych (ABA), prowadzenie szkoleń w cen­trum edukacyj­nym Com­pen­dium, pracę na stanowisku redak­tora naczel­nego w IDG Poland, zarządzanie bez­pieczeń­stwem aplikacyj­nym (Aon), a także świad­czenie kon­sul­tacji z zakresu bez­pieczeń­stwa IT dla wielu organizacji rządowych i pozarządowych (Komisja Europej­ska, Minister­stwo Spraw Wewnętrz­nych i Administracji, Krajowa Izba Gospodar­cza, Uniwer­sytet Krakow­ski, Adobe Pol­ska, Motorola Israel).
Jego wiedzę potwier­dzają m.in. następujące cer­tyfikaty: CISSP, CSE RSA SecurID 6.1, Novell CLP, CEH, IBM NIP, IBM VA, IBM DP, IBM SP.
W wol­nych chwilach zaj­muje się jazdą konną i prak­tycz­nie stosowaną speleologią, udziela się też spo­łecz­nie, pomagając organizować spo­tkania OWASP i peł­niąc funk­cję członka zarządu w ISOC Pol­ska.
Przemysław Krejza, Prezes, biegły sądowy z zakresu informatyki, Instytut Informatyki Śledczej – CISM, CISP, EnCE

Doświadczony manager i praktyk z kilkunastoletnim stażem w zarządzaniu projektami informatycznymi. Kierował wdrożeniami systemów bezpieczeństwa informacji i reakcji na incydenty w dużych instytucjach bankowych, finansowych i telekomunikacyjnych. Zarządzał projektem budowy Security Operation Center w laboratorium Mediarecovery. Nadzorował setki analiz dotyczących wyszukiwania i analizy danych. Jest autorem programów specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy danych i systemów bezpieczeństwa informacji. Prelegent dziesiątek konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych bezpieczeństwu i reakcji na incydenty informatyczne. Prezes Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej i biegły sądowy z zakresu informatyki.
Aleksander Kroszkin, Sales Engineer, Trend Micro
Maksymilian Michalski Straż Miejska administracja publiczna, bezpieczeństwo, narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, informacja, ministerstwo, samorząd, dyrektor, bezpieczeństwo w sieci, urząd, kontrola, polityka bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem, teleinformatyka, bezpieczeństwo w internecie, cyfryzacja, iso 22000, system informatyczny, polityka bezpieczeństwa informacji, systemy informatyczne, bezpieczeństwo informacjiMaksymilian Michalski, Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, Straż Miejska Warszawa

Od wielu lat zajmuje się tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym (ABSI, ABI).

Uczestniczył jako specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych m.in. w projektach związanych z budową systemów CEPiK oraz PL.ID. W wolnym czasie pomaga innym zweryfikować ich zabezpieczenia. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz ISSA Polska gdzie prowadzi projekt związany z opracowaniem wytycznych bezpieczeństwa dla sektora MSP.
Małgorzata Michniewicz, Członek Zarządu, ISACA Warsaw Chapter

Odpowiedzialna za kontakty z administracją publiczną. Naczelnik Wydziału Systemowego Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od kilkunastu lat w kręgu jej zainteresowań znajdują się aspekty prawne i organizacyjne systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony prywatności, zarządzania ryzykiem, zarządzania ciągłością działania oraz bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: "Informatyka i ekonometria". Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: "Zarządzanie projektami informatycznymi".
Adam Mizerski, Prezes ISACA Katowice Chapter – Stowarzyszenie Audytu Bezpieczeństwa i Kontroli Systemów Informacyjnych, afiliacja w ISACA International

Główny Administrator Bezpieczeństwa Systemów, audytor systemów teleinformatycznych, biegły sądowy z zakresu informatyki z listy Sądu Okręgowego w Katowicach, Rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autor publikacji dotyczących zarządzania ryzykiem oraz praktycznych aspektów wykorzystania biblioteki ITIL. Twórca ITSecurity24.info.
Specjalista z obszaru informatyki w zakresie wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wartości spółek giełdowych realizowanych według wartości godziwej na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych według wymogów MSR / MSSF.

Karbowy XXI w zarządzający działem IT zgodnie z filozofią ITIL.
Absolwent Politechniki Częstochowskiej (Informatyka) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie).

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej analizy ryzyka czego efektem ubocznym są prowadzone na własnej osobie badania terenowe z analizy ryzyka podczas skoków spadochronowych i nurkowania.
Tomasz Napiórkowski, Zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Społeczeństwo Informacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, wcześniej naczelnik Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego MAC.
Konrad Paduch, Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, CISA, Ministerstwo Sprawiedliwości

Doświadczony manager posiadający umiejętności analityczne i strategiczne, jak również ekspert w obszarze zarządzania projektami i ryzykami IT w organizacji.

Od 9 lat związany z administracją rządową (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości) gdzie wdrażał systemy klasy ERP, EZD i e-learning, koordynował wykonywanie polityk rządowych w zakresie IT oraz opiniował projekty informatyczne dla województwa mazowieckiego. Obecnie, w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, obok nadzoru nad wdrożeniami, zajmuje się opiniowaniem aktów prawnych oraz wspiera służby wewnętrzne w zakresie audytu IT i pentestów.

Równocześnie, w latach 2010 – 2014, współpracował z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako ekspert zewnętrzny oceniający projekty informatyczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Obok umiejętności praktycznych, posiada również gruntowną wiedzę popartą certyfikatami: CISA, CRISC, COBIT5F, PRINCE2F, Agile Project Management, ITILv3 F, CAPM, Usable Security (University of Maryland) czy Introduction to Systems Engineering (UNSW Australia).
Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer, CBSG

Wykładowca akademicki, CEO w CBSG Polska (www.cbsg.pl). Posiada certyfikaty Microsoft pierwszej (MCP/MCSA/MCSE), drugiej (MCTS/MCITP) i trzeciej generacji (MOS/MTA/MCSA/MCSE). Od lipca 2009 roku MVP w kategorii Directory Services. Regularnie uczestniczy w wielu projektach i wdrożeniach, gdzie pełni rolę konsultanta rozwiązań opartych o platformy serwerowe Windows, System Center, Microsoft Azure, Office 365 i Intune. Współtwórca przewodników bezpieczeństwa dla Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe. Współpracuje z Microsoft w zakresie certyfikacji zawodowych. Twórca witryny www.certbook.it oraz lider Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows (www.wguisw.org). Pasjonat karawaningu.
Anna Podgorska, Główny Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Prawnik z wykształcenia, ekonomista z zamiłowania. Pracując w polskiej i brytyjskiej administracji (Ambasada Brytyjska w Polsce, Ministerstwo Skarbu Państwa, Urząd Patentowy RP) oraz w organizacjach związanych ze środowiskiem polskich i zagranicznych inwestorów (Amerykańska Izba Handlowa) zdobyła rozległe doświadczenie w zakresie polityki UE (w tym Jednolity Rynek Cyfrowy) oraz government affairs & public policy.

Obszar zainteresowań: polityka gospodarcza UE, a w szczególności kwestie związane z cyfryzacją, innowacyjnością, rozwojem przedsiębiorczości oraz promocją gospodarki (poprzez dyplomację ekonomiczną).
Języki: angielski, włoski, rosyjski
Krzysztof Politowski, Główny specjalista, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od roku 1977 pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny WAT. W latach 2003 – 2008 dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001. W latach 2008 - 2013 naczelnik wydziału prowadzącego sprawy polityki informatyzacji państwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie zajmował się między innymi wdrażaniem zasad osiągania interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne, zagadnieniami bezpieczeństwa informacji w tych podmiotach oraz stosowaniem podpisów elektronicznych w dokumentach. Od roku 2013 główny specjalista w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, gdzie prowadzi sprawy z zakresu dokumentów i dokumentacji w postaci elektronicznej.
Cezary Prokopowicz, Regional Sales Manager Eastern Europe, HP

Rozpoczął studia w Moskiewskim Instytucie Energetycznym na wydziale Automatyka. W roku 1980 obronił tytuł magistra na Politechnice Warszawskie. Po praktyce w Wojskowej Akademii Technicznej pracował jako programista w firmach ERA i COMtech. w roku 1988 rozpoczął działalność menadżerską w branży IT jako dyrektor handlowy firmy WEKTOR. W roku 1990 utworzył firmę Wimal Intl.
Od roku 1997 zarządza sprzedażą Amerykańskich firm IT na rynkach Europy Wschodniej. Inżynierskie zainteresowania bezpieczeństwem IT zaowocowały w roku 1999 kontraktem na wprowadzenie na rynki Europy Wsch. technologii PKI firmy Baltimore, a następnie kierowanie sprzedażą firmy RSA Security.
Od roku 2011 Cezary Prokopowicz jest szefem sprzedaży działu HP Enterprise Security Products na rynki Europy Południowej, a od listopada 2014 Europy Wschodniej.
Alexander Raczyński, Inżynier systemowy, Websense

Jest odpowiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży produktów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Alexander Raczyński studiował informatykę na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy) i zdobywał swoje doświadczenie pracując w sektorze Bezpieczeństwa IT w kraju i zagranicą. W tym czasie miał okazję brać udział w wielu znaczących projektach sektora Enterperise oraz poznać rynek bezpieczeństwa IT od strony producenta, integratora oraz klienta.
Adam Rafajeński, Prezes ISACA Warsaw Chapter, CISA,CISM,CRISC,CGEIT

Zajmuje się bezpieczeństwem informacji, planami ciągłości działania oraz organizacyjnym rejestrem ryzyka. CISSP, CRISC, CISA, CISM, ITIL V3, Prince 2, Six Sigma, CNE. W branży IT od lat 90. w międzynarodowych korporacjach, projektach globalnych oraz centrach usług - w tym przez ponad 12 lat dla British American Tobacco. W latach 2004-2009 Global IT Security Operations Manager w Kuala Lumpur w Malezji, przygotowując i utrzymując globalne usługi dla ponad 41.000 użytkowników w 183 krajach. Dodatkowo, był odpowiedzialny za utworzenie struktury globalnych usług operacyjnych opartych na ITIL v3 pomiarami jakości Six-Sigma.
Ewa Śniechowska, Inżynier systemowy, Palo Alto Networks

Swoje doświadczenie zdobywała pracując jako inżynier wsparcia sprzedaży w firmach integracyjnych, gdzie prowadziła projekty wdrożeniowe z zakresu sieci i bezpieczeństwa, oraz jako Manager Produktu w firmie Clico.
Michał Tabor, Expert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Od 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji w podmiotach publicznych, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.

Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, Dyrektor Trusted Information Consulting.
Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Grzegorz Turniak, Executive Director BNI Polska Warsaw

Niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, minglingu, zarządzania talentami i karierą. W lutym 2006 roku założył i do grudnia 2012 był prezesem firmy BNI Polska. Założył i prowadził z partnerami The Top Careers Club. Poprzednio w swojej karierze pełnił m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager - SAP Polska, Managing Director - Neumann Management Institute, Dyrektora Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, certyfikowany konsultant OD ( OD Institute Ohio ), nauczyciel przedsiębiorczości ( Babson College ), oraz certyfikowany coach ICC ( International Coaching Community). W latach 2002-204 Członek Zarządu PSZK, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Grzegorz jest współautorem książek: z Jackiem Santorskim "Alchemia Kariery", z Romanem Wendtem "Profesjonalny networking czyli kontakty które procentują" i z Witoldem Antosiewiczem "Praktyczny poradnik networkingu".
David Wallace, Pierwszy Sekretarz, szef sekcji Politycznej, Ambasada Brytyjska w Warszawie

David Wallace rozpoczął pracę w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Foreign Commonwealth Office) w 2002 roku, specjalizując się w tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i polityki ekonomicznej. W latach 2002-2004 był czołowym specjalistą Departamentu ONZ, zajmującym się tematyką sankcji nałożonych na Irak (w 2003 roku pracował w Bagdadzie, zajmując się programem „ropa za żywność”). Od 2004 roku pełnił funkcję szefa sekcji ekonomicznej w Ambasadzie Brytyjskiej w Seulu, a w latach 2007-2009 był szefem sekcji strategii w Departamencie Nieproliferacji. Obecnie Pierwszy Sekretarz i szef sekcji Politycznej w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie.
nadkom. Anna Wierzbińska, Naczelnik Wydziału Systemu Informacyjnego Służby Celnej Departament Służby Celnej, Ministerstwo Finansów

Absolwentka kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na SGPiS. Zawodowo związana z informatyką.

W Służbie Celnej pełni służbę od marca 1991r., na stanowisku naczelnika Wydziału Informatyki w Urzędzie/Izbie Celnej w Warszawie przez ponad 15 lat. Od stycznia 2012r., po przeniesieniu służbowym, pełni służbę w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów na stanowisku Naczelnika Wydziału Systemu Informacyjnego Służby Celnej.

W trakcie ponad 20 letniej pracy zawodowej w Służbie Celnej uczestniczyła w licznych działaniach o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, mających na celu rozwój e-administracji jak również szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony informacji. Koordynuje prace zespołów projektowych realizujących i rozwijających elementy Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) m.in. w zakresie merytorycznym (architektury i standardów), zapewniania jakości, standardów technicznych i metodologicznych, a także bezpieczeństwa dla nowych lub modernizowanych komponentów SISC. Wieloletnie doświadczenie wykształciły u niej podejście do spraw „bezpieczeństwa” od strony biznesu czyli
nie nadmiarowością - kierowanie się rachunkiem ekonomicznym z uwzględnieniem regulacji prawnych i opłacalnością ekonomiczną przy akceptacji ryzyka.
Łukasz Wilkosz, Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Wcześniej Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.
Zainteresowania zawodowe związane z bezpieczeństwem informacji. Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Członek ISACA. Współautor opracowania Mapowanie metodyki COBIT 5 na „Politykę ochrony cyberprzestrzeni RP”. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Audytu i Kontroli na Uniwersytecie Szczecińskim.
Magdalena Wrzosek, Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiada za realizację postanowień Polityki ochrony cyberprzestrzeni RP oraz współpracę międzynarodową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Konstancji w Niemczech, doktorantka Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z zarzadzania projektami i zarządzania bezpieczeństwem informacji.
dr inż. JERZY M. ZACZEK Starszy wykładowca w Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej, Prezes Zarządu CCNS SA firma informatyczna, wdrażanie, audyt, bezpieczeństwa, bezpieczeństwo it, usługi it, systemy zarządzania, szacowanie ryzyka, audyt bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo sieci, zarządzanie, bezpieczeństwem informacji, audyt itJerzy M. Zaczek, Starszy wykładowca, Instyt Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej, Prezes Zarządu CCNS SA

Od 1979 roku prowadzi działalność dydaktyczną na kierunkach informatycznych wyższych uczelni, początkowo na Wydziale EAiE Akademii Górniczo-Hutniczej, obecnie na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. W latach 1996-2004 kierownik Samodzielnego Zespołu ds. Badań i Rozwoju Sieci Komputerowych w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET w Krakowie.

Z firmą CCNS SA, której misja brzmi: „Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa klientów w realiach e-gospodarki”, związany od początku jej działalności (1993 rok). Członek (m.in.) ISSA International oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Prywatnie interesuje się górami. E-mail: . tel. (+48) 601 441 001
Zapraszamy do lektury raportu powstałego po konferencji „Advnced Threat Summit 2014”, w którym znajdziecie Państwo m.in. kilka inspirujących rozmów z naszymi prelegentami keynotes, podsumowanie dyskusji roundtables, fotoreportaż z konferencji. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa interesująca lektura. Kliknij tutaj aby pobrać raport.

Tagi konferencji: Eksperci bezpieczeństwa administracji, haker, administracja, ddos, bezpieczeństwo, narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, informacja, ministerstwo, samorząd, dyrektor, bezpieczeństwo w sieci, urząd, kontrola, polityka bezpieczeństwa, cyfryzacja, iso 22000, system informatyczny, polityka bezpieczeństwa informacji, systemy informatyczne, bezpieczeństwo informacji, zintegrowane systemy zarządzania, firma informatyczna, wdrażanie, audyt, bezpieczeństwa, bezpieczeństwo it, usługi it, systemy zarządzania, szacowanie ryzyka, audyt bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo sieci, zarządzanie, bezpieczeństwem informacji, prelegenci, audyt it, urzędy, systemy it, konferencja it, bezpieczeństwo danych osobowych, rozwiązania it, audyt systemów informatycznych, system zarządzania ryzykiem, audyty bezpieczeństwa, Cybergov

Zobacz nasze konferencje: www.atsummit.pl | www.petent20.pl | www.m2msummit.pl

Patron-Evention Eksperci bezpieczeństwa administracji, haker, administracja, ddos, bezpieczeństwo, narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, informacja, ministerstwo, samorząd, dyrektorPatron-MAiC bezpieczeństwo w sieci, urząd, kontrola, polityka bezpieczeństwa, cyfryzacja, iso 22000, system informatyczny, polityka bezpieczeństwa informacji, systemy informatyczne, bezpieczeństwo informacji, zintegrowane systemy zarządzania, firma informatycznaPatron-ISSA wdrażanie, audyt, bezpieczeństwa, bezpieczeństwo it, usługi it, systemy zarządzania, szacowanie ryzyka, audyt bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo danychPatron-ISACA bezpieczeństwo sieci, zarządzanie, bezpieczeństwem informacji, prelegenci, audyt it, urzędy, systemy it, konferencja it, bezpieczeństwo danych osobowych, rozwiązania it, audyt systemów informatycznych, system zarządzania ryzykiem, audyty bezpieczeństwa, Cybergov

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.