PRELEGENCI

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Bogdan Artymowicz

Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Zamówień Publicznych

Radca prawny, problematyką zamówień publicznych zajmuje się od kilkunastu lat. Autor wielu publikacji z tego zakresu. Prelegent i wykładowca na wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach. Od 2003 r. zatrudniony w administracji samorządowej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od roku 2011 do roku 2016 Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Obecnie członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W latach 2010-2014 członek Krajowej Izby Odwoławczej. Od sierpnia 2014 do lutego 2016 Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, współautor projektu nowego Prawa zamówień publicznych.

Mariusz Baczyński

Dyrektor Regionalny, Zscaler

Odpowiada za rozwój biznesu w Europie Centralnej oraz Wschodniej. Jego misją jest wspieranie organizacji w procesie bezpiecznej Cyfrowej Transformacji poprzez zaadresowanie kluczowych kwestii takich jak redukcja tradycyjnych rozwiązań IT w oddziałach oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych z myślą przede wszystkim o wymogach użytkowników mobilnych oraz aplikacji w Chmurze. W poprzedzających latach, przez 18 lat Mariusz Baczyński pełnił w firmie Cisco liczne funkcje techniczne, doradcze, sprzedażowe i kierownicze w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz na innych rynkach europejskich i wschodzących – przez ostatnie 4 lata jako Dyrektor Regionalny odpowiedzialny za rozwój biznesu Cyberbezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Mariusz jest absolwentem Informatyki na University of Western Sydney w Australii oraz studiów MBA na Open University Business School w Londynie

Dr hab. inż. Andrzej Białas

kierownik zespołu bezpieczeństwa informacji, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Andrzej Białas, ukończył studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień doktora a następnie stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, eksponując swój dorobek z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Dr hab. inż. Andrzej Białas jest zatrudniony w „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG” w Katowicach, gdzie realizuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, dotyczące: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, tworzeniem centrów operacyjnych bezpieczeństwa, inżynierii zabezpieczeń, w tym zwłaszcza tematyki zaufania do zabezpieczeń (Common Criteria), inżynierii wiedzy, zastosowań kryptografii, komputerowego wspomagania procesów związanych z bezpieczeństwem.
Zrealizował 7 dużych i 16 mniejszych projektów krajowych, 13 typowo wdrożeniowych oraz 3 duże międzynarodowe dotyczące zarządzania ryzykiem, w tym: VALUESEC – Mastering the Value Function of Security Measures; EU FP7 (2011-2014), CIRAS Critical Infrastructure Risk Assessment Support; EC CIPS/ISEC2013 DG HOME (2014-2016).
Jest autorem/współautorem 6 patentów i ponad 120 publikacji naukowych, w tym kilku obszernych monografii.
Równolegle z działalnością badawczo-rozwojową prowadził zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych dotyczące: zastosowania kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, techniki cyfrowej, modelowania, systemów informacyjnych zarządzania, testowania oprogramowania.
Członkostwo w grupach eksperckich: IFIP WG11.1 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji), EU IMGS TA4 (bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej), Common Criteria Development Group (CCDB), Common Criteria Users Forum (CCUF), zespół ekspertów ENISA ds. opracowania założeń europejskiego systemu certyfikacji IT (2016/17), Komitet Techniczny PCA ds. opracowania krajowego systemu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów informatycznych według ISO/IEC 15408 Common Criteria, Grupa Robocza ds. Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Sebastian Burgemejster

Prezes Zarządu, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Prezes (CEO) oraz wieloletni członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń IIA oraz ISACA. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Ostatnio zarządzający zintegrowanymi funkcjami GRC, zarządzania procesowego, jakością oraz controllingu operacyjnego. Obecnie zasiadający w Radzie Nadzorczej Fundacji BuildingBlocks oraz rozwijający własną działalność doradczo-edukacyjną. Jedyny w Polsce akredytowany partner ISACA do prowadzenia certyfikowanych szkoleń ISACA.

Jakub Dysarz

Starszy Specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2017 w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie w Departamencie Cyberbezpieczeństwa m.in. był członkiem zespołu odpowiedzialnego za implementację dyrektywy NIS i napisanie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa . Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim dobrej legislacji w czasach dynamicznie zmieniającej się technologii, ochrony danych osobowych i ochrony własności intelektualnej.

Maciej Gawroński

Partner Zarządzający, Gawroński & Piecuch

Piotr Głaska

Senior Systems Engineer, Infoblox

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania, projektowania i wdrażania rozwiązań sieciowych IP nabyte przez ponad 20 lat pracy w firmach różnego typu, od service providera, poprzez integratora, po producentów rozwiązań sieciowych i cybersecurity. Certyfikowany inżynier Cisco CCIE Emeritus #15966.

Sebastian Grabski

Konsultant, Zscaler

Od ponad 20 lat w branży IT z bogatym doświadczeniem zdobytym podczas pracy dla największych firm IT oraz startupów. Obecnie pracuje w Zscaler, gdzie odpowiada za konsultowanie transformacyjnych projektów IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Katedra Prawa Informatycznego, WPiA UKSW, Prokurator, Prokuratura Regionalna w Warszawie

Doktor nauk prawnych, inżynier informatyk, adiunkt w Katedrze Prawa  Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w  Pruszkowie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, koordynator  postępowań dotyczących cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw  Cyfryzacji.

Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz  autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji,  rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie  chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Damian Hoffman

Senior System Engineer, FireEye

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w IT oraz bezpieczeństwie teleinformatycznym. Jako kierownik zespołu technicznego realizował wdrożenia systemów bezpieczeństwa IT dla kilkunastu firm z Europy Środkowo – Wschodniej, głównie dla firm z sektora telekomunikacyjnego, rządowego oraz energetycznego. Był prelegentem na wielu konferencjach branżowych, prowadził także szkolenia produktowe z tematyki bezpieczeństwa.

Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca.Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany w rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Ekspert w dziedzinie standaryzacji technologii i procesów w informatyce. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych, zarządzania projektami oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef komitetu sterującego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Pomysłodawca oraz szef miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie.

Maciej Iwanicki

Inżynier Systemowy, F5 Networks

Zawodowo zajmujący się szeroko pojętym problemem bezpieczeństwa z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw oraz udostępnianych przez nie usług. Wspomaga decyzje w zakresie wyboru technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa a także doradza w zakresie najlepszego ich wykorzystania. Aktywny uczestnik i prelegent wielu konferencji poświęconych kwestiom bezpieczeństwa informatycznego. Prywatnie propagator bezpieczeństwa w Internecie na co dzień.

Rafał Jaczyński

Regionalny Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, Huawei

Od ponad 22 lat specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie. Tworzył i prowadził zespoły ekspertów w firmach takich, jak Orange, Polkomtel, Vodafone i Staples Solutions, z ramienia PwC doradzał też polskim i międzynarodowym firmom energetycznym, telekomunikacyjnym i finansowym. Obecne w Huawei Technologies odpowiada za cyberbezpieczeństwo w 28 krajach.

Przemysław Jaroszewski

Kierownik, CERT NASK

Przemysław Jaroszewski jest kierownikiem Zespołu CERT Polska, działającego w NASK PIB. Z wykształcenia programista i psycholog społeczny. Ma kilkanaście lat doświadczenia w bezpieczeństwie teleinformatycznym, a w swojej karierze zaangażowany był w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych ze współpracą zespołów reagujących oraz wymianą danych. Współautor materiałów szkoleniowych oraz trener w programach dla zespołów reagujących, m.in. TRANSITS oraz ENISA CERT Exercises.

Jest aktywny w wielu międzynarodowych grupach operacyjnych, takich jak FIRST, TERENA TF-CSIRT, FI-ISAC czy Antipishing Working Group.

 

Dariusz Jędryczek

Doradca Prezydenta ds. Informatyzacji i Cyberbezpieczenstwa, Urząd Miasta Wrocławia

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektroniki ze specjalizacją zdobytą w trakcie indywidualnego toku studiów: „Projektowanie korporacyjnych sieci komputerowych.” Pracując przez wiele lat w przedsiębiorstwach usługowych i telekomunikacyjnych, miałem szczęście podejmować ciekawe wyzwania, co skutkowało wprowadzeniem nowych jakości, nowego spojrzenia na zadania czy problemy. Zawsze starałem się adaptować technologie do wsparcia pracy człowieka, wielokrotnie zmieniając przyzwyczajenia jej wykorzystania. Od kilku lat pracuję w administracji samorządowej miasta Wrocławia. Mam to szczęście, że moi przełożeni obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem, dzięki czemu wraz ze swoim zespołem realizuję do dziś projekty, które początkowo wydawały się zbyt innowacyjne, prawie niemożliwe do zrealizowania. Jednym z takich wieloetapowych projektów była zmiana podejścia do pracy zespołu IT w administracji. Proces ten zapoczątkowało przekształcenie zespołów technicznych IT na zespoły usługowe. Wprowadziłem wtedy profesjonalizację w kluczowych obszarach IT. Przeprowadziłem projekt wdrożenia ITIL w całym zakresie, dzięki czemu po dwóch latach Urząd Miejski Wrocławia uzyskał certyfikat ISO 20000. Mając wysoko wykwalifikowaną, profesjonalną i dobrze zorganizowaną kadrę IT mogłem razem z nią z sukcesem przeprowadzać wiele ciekawych projektów takich jak: modernizacja sieci transmisji danych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i uzyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu “Miejski Internet”, współtworzenie projektu “Urbancard”.
Skuteczne przeprowadzenie tych projektów utwierdziło mnie w przekonaniu, iż obrany przeze mnie cel jest słuszny. Przyszedł zatem czas na kolejny krok. Przy wsparciu zarówno moich przełożonych, jak i współpracowników, zainicjowałem i przeprowadziłem projekt powołania pierwszego w Polsce samorządowego Centrum Usług Wspólnych IT pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Mam szczęście stać na czele jednostki gromadzącej w swoich szeregach wysokiej klasy zaangażowanych w pracę specjalistów. To pozwala mi mieć pewność, że nasza misja i wynikające ze statutu zadania będą realizowane skutecznie, tak jak wszystkie projekty zrealizowane do tej pory.

Marcin Kacprzak

Senior System Engineer, FireEye

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywał podczas wielu projektów integratorskich, dotyczących implementacji systemów Bezpieczeństwa IT, Monitorowania wydajności sieci i aplikacji, a także z zakresu projektowania i budowy Data Center. Realizował wdrożenia i szkolenia dla największych klientów z sektora energetycznego, finansowego oraz publicznego.

Monika Karpińska

Enterprise Account Manager, FireEye

Od października 2018 odpowiada w FireEye za współpracę z Kluczowymi Klientami na polskim rynku. Od ponad 20 lat zaangażowana w projekty informatyczne prowadzone przez największych producentów IT i odpowiedzialna za ich aspekt biznesowy. Z bezpieczeństwem informatycznym związana od 6 lat, kiedy to rozpoczęła pracę w IBM Polska.

dr hab. inż. Jerzy Kosiński

profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie. Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” (20 edycji) i ich kontynuacji w postaci konferencji „Przestępczość teleinformatyczna XXI”. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia).

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, MINISTERSTWO CYFRYZACJI

Piotr Marczuk

Dyrektor ds. Polityki Korporacyjnej, Microsoft

Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Polityki Korporacyjnej w polskim oddziale Microsoft. Jest odpowiedzialny za współpracę z przedstawicielami administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zajmuje się również wszelkimi tematami legislacyjnymi i regulacyjnymi dotyczącymi branży IT. Odpowiada także za wsparcie lokalnych oddziałów Microsoftu w zakresie współpracy z organami administracji w krajach nadbałtyckich, na Ukrainie i w Kazachstanie.
W 2017 r został wybrany na prezesa Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Jest również wiceprezesem Związku Pracodawców i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR a także członkiem Rady Programowej Fundacji Digital Poland oraz Rady Programowej Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”.

Dr Arwid Mednis

Head of TMT/IP & Data protection, PwC

Jest specjalistą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i prawa telekomunikacyjnego. Jest radcą prawnym, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Mednis jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu ochrony danych, prawa telekomunikacyjnego, a także prawa administracyjnego. Prowadzi praktykę TMT/IP & Data protection w PwC Legal.

 

Paweł Nogowicz

Ekspert, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów technologiami informatycznymi. Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji. Będąc ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomaga zwalczać zagrożenia cyberprzestępczością cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”. Posiada certyfikaty i tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu firmy Evercom.

Karol Okoński

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Wiceminister Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Departamentu Systemów Państwowych, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczący Rady Architektury przy KRMC, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRiST.
Przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych.
Przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji.

dr Jacek Orzeł

Dyrektor Biura Polityki Bezpieczeństwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Jacek Orzeł jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył  również informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podypolomowe bankowości na SGH. Jest ekspertem z zakresu ryzyka i bezpieczeństwa, a także specjalistą zarządzania procesowego i projektowego. Jest także autorem publikacji naukowych i popularno-naukowych a w roku 2012 opublikował pierwszą książkę. Przez całe życie zawodowe zajmuje się różnymi aspektami bezpieczeństwa (ponad 20 lat). Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym. Obecnie jest dyrektorem Biura Polityki Bezpieczeństwa w MIiR,  a wcześniej pracował m.in. w: MR, GUS, INVEST-BANK S.A. i NBP.

Michał Ostrowski

Regional Director Eastern Europe, FireEye

Michał Ostrowski, z zawodu ekonomista. W branży IT pracuje od prawie dwudziestu lat. Od prawie 15 lat związany z bezpieczeństwem IT. Zarządza regionem Europy Wschodniej, Rosji i krajów CIS. Wcześniej przez 7 lat pracował w McAfee.

Piotr Pobereźny

Senior Security Solution Architect, Qualys

CISO po ciemnej stronie mocy, by wspierać i pomagać z obu perspektyw: Klienta i Dostawcy. Posiada 17-letnie doświadczenie w branży IT, w tym 10-letnie stricte w obszarze IT Security w obszarze FinTech i InsurTech. Specjalizuje się w obszarach: bezpieczeństwa technologicznego, zarządzania projektami ITSec, oceną ryzyka systemów teleinformatycznych oraz zarządzania ciągłością działania. Połączenie szerokiej wiedzy technicznej oraz wymagań biznesowych pozwala mu na sprawną, dwukierunkową komunikację pomiędzy zespołami IT a Zarządami firm.

płk Przemysław Przybylak

Komendant, Centrum Operacji Cybernetycznych, Ministerstwo Obrony Narodowej

Pułkownik Przemysław Przybylak objął obowiązki Komendanta Centrum Operacji
Cybernetycznych w listopadzie 2016 roku.
Wcześniej pełnił służbę na stanowisku Głównego Specjalisty w Centrum Operacji
Cybernetycznych od września 2015 roku do listopada 2016 roku.
Pochodzący z Ozorkowa w województwie łódzkim, płk Przybylak jest absolwentem
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie uzyskał promocję na stopień
podporucznika.
Swoje pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca posterunku/dowódca
zautomatyzowanego systemu dowodzenia w kompanii radiotechnicznej objął w 1998 roku.
W trakcie służby wojskowej płk Przybylak zajmował stanowiska techniczne i dowódcze na
wszystkich poziomach w strukturach organizacyjnych jednostek Sił Zbrojnych RP
i Ministerstwa Obrony Narodowej
Płk Przybylak pełnił służbę na stanowiskach inżyniera/analityka w Centrum Automatyzacji
Obrony Powietrznej, młodszego specjalisty w Wydziale Eksploatacji Systemów
Teleinformatycznych w Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej, szefa Sekcji
Reagowania na Incydenty Komputerowe w Centrum Zarządzania Systemami
Teleinformatycznymi oraz Szefa Zespołu Działań Cyberprzestrzennych w Centrum
Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych.
Płk Przybylak jest absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł magistra na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki
i Elektrotechniki oraz absolwentem podyplomowych studiów Master of Business
Administration IT (MBA IT) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.Płk Przybylak specjalizuje się w ocenie bezpieczeństwa systemów ICT. Ma bogate
doświadczenie w zarządzaniu zespołami przeprowadzającymi oceny bezpieczeństwa,
audyty i testy penetracyjne systemów ICT. Posiada również wiedzę i doświadczenie
związane z projektowaniem, wdrażaniem oraz dostarczaniem systemów
i usług ICT zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, a także zarządzaniem
bezpieczeństwem w tych środowiskach.
Płk Przybylak jest posiadaczem wielu uznanych certyfikatów technicznych w obszarze
zarządzania bezpieczeństwem systemów ICT w tym: CISSP, C|EH, OSCP, BSI ISO/IEC
27001 LA, ITIL® v3 Foundation, PRINCE2™ Foundation, NSA & CNSS 4013 System
Administrator. Posiada wiedzę z zakresu technologii sieciowych CISCO na poziomie
CCNA/CCNP Security oraz wirtualizacji VMware na poziomie VCP DCV.
Płk Przybylak wraz z żoną są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci

Jarosław Pudzianowski

Główny Specjalista, Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Krzysztof Silicki

Wicedyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, NASK PIB

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji a także współtworzył centrum cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

Robert Siudak

Dyrektor ds. współpracy i realizacji projektów, Instytut Kościuszki

Ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz rynku produktów i usług cyberbezpieczeństwa, manager CYBERSEC HUB. Autor licznych publikacji naukowych w tym dwóch monografii, doktorant w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje badania oraz studia prowadził między innymi na Tel-Aviv University oraz Trinity College Dublin.

Jacek Skolasiński

Chief Executive Officer, Aivena

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży IT. Pracował m.in. w NCR Corporation oraz w Microsoft na stanowiskach dyrektorów działów sprzedaży. Od kliku lat swoje działania koncentruje na wspieraniu firm w transformacji cyfrowej oraz w ochronie ich krytycznych zasobów przed cyberprzestępcami. Od listopada 2017 roku Prezes Zarządu firmy Aivena Sp. z o.o. specjalizującej się w nowatorskich usługach Managed Security. Aivena należy do grupy firm oferujących kompleksowe usługi i rozwiązania wspierające organizacje z różnych branż w obszarze cyber bezpieczeństwa.

Maciej Surowiec

EU Government Affairs Manager , Microsoft

EU Government Affairs Manager w Microsoft. Zajmuje się tematyką cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa. Zanim dołączył do firmy Microsoft, był konsultantem ds. relacji rządowych w Brukseli, pracował w Parlamencie Europejskim, a także w misjach dyplomatycznych. Jest absolwentem Kolegium Europejskiego w Brugii, Uniwersytetu w Maastrich oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dariusz Szuszkiewicz

Country Manager, GreyCortex

Manager z 18 -letnim doświadczeniem w branży IT. Pracował m.in. w Comp S.A., ATM S.A., Clico Sp. z o.o. Od kliku lat swoje działania koncentruje na wspieraniu firm w zakresie  cyfrowej oraz w ochronie ich krytycznych zasobów przed cyberprzestępcami wprowadzając na polski rynek zaawansowane rozwiązania technologiczne  z obszaru bezpieczeństwa IT.

Eryk Trybulski

Kierownik wydziału bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Menedżer i ekspert bezpieczeństwa informacji z doświadczeniem w obszarze outsorcingu IT, energetyki, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji i administracji publicznej. Od ponad 20 lat związany ze świadczeniem usług IT – pełniący role od programisty do Dyrektora ds. Bezpieczeństwa, poprzez projektanta, analityka, architekta IT – w projektach doradczych i wdrożeniowych dla największych firm. Prelegent na branżowych konferencjach i autor artykułów prasowych szerzący wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji. Biegły sądowy z obszaru informatyki, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej.

Doświadczony Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także certyfikowany audytor wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 oraz kierownik projektów Prince 2 Practitioner.

Obecnie odpowiedzialny za opracowanie strategii i wdrożenie wieloletniego programu cyberbezpieczeństwa, a także za wyznaczanie i wdrażanie standardów, jak i systemów zapewniających bezpieczeństwo kluczowych systemów IT w sektorze ochrony zdrowia.

Prywatnie poza zainteresowaniem szeroko pojętym bezpieczeństwem, realizujący się fotografii podróżniczej i krajobrazowej oraz wielbiciel twórczości dyrygenta Andre Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa.

Bartłomiej Wachta

Wspólnik, Maruta Wachta

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions.

RADA PROGRAMOWA

Robert Bartold

Dyrektor Generalny, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Urzędnik służby cywilnej od 2000 r. Ponad 12 lat na stanowiskach dyrektorów  generalnych (2000-2002 Urzędu Zamówień Publicznych, 2005-2007 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2007-2016 Ministerstwa  Edukacji Narodowej).

Jest zawodowo związany ze służbą publiczną, którą rozpoczął w 1994 r. w Urzędzie Rady Ministrów. Pracował również w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował m.in. stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra. W latach 2002-2005 był zatrudniony w Urzędzie Służby Cywilnej, jako dyrektor Departamentu Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami i dużymi zespołami, zarządzaniu finansami oraz tworzeniu złożonych systemów informatycznych.

Jako ekspert międzynarodowy uczestniczył w projektach Unii Europejskiej dotyczących tworzenia systemów zamówień publicznych w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie, budowania służby cywilnej na Ukrainie oraz Czarnogórze oraz wzmocnieniu instytucjonalnym Najwyższego Urzędu Kontroli w Albanii. Był członkiem komitetów audytu w kilku działach administracji publicznej i jednym ze współautorów podręcznika akademickiego „Nauka Administracji”.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (w 1992 r. ukończył informatykę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1994).

Przed rozpoczęciem służby publicznej pracował także, w latach 1989-90, przez kilka miesięcy  jako programista w NCR Overseas Trade Corporation w Brukseli. W 1993 roku odbył staż w Biurze Menadżera Austin – stolicy stanu Texas w USA. Także w trakcie pracy w służbie cywilnej aktywnie uczestniczył  w wielu projektach wdrożeniowych z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz zamówień publicznych, a także wdrażania budżetowania zorientowanego na rezultaty.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi „za zaangażowanie w przywracaniu świetności obiektów historycznych” oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Marek Bieńkowski

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego , NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Prawnik, urzędnik państwowy, generał brygady Straży Granicznej. Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Komendant Główny Straży Granicznej w latach 1997-2001, Komendant Główny Policji w latach 2005-2007. Od lipca 2007 prezes firmy Orlen Ochrona Sp. z o.o. W latach 2008 – 2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie. Od 2011 r. kieruje Departamentem Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Przemysław Gamdzyk

Prezes Zarządu, Evention / CSO Council

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych. W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Marcin Kabaciński

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki. Członek ISACA, certyfikowany manager bezpieczeństwa informacji (CISM). Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Zdobywał doświadczenie w wojsku, banku, branży telekomunikacyjnej oraz konsultingu.

Obecnie całkowicie zaangażowany w zapewnianie bezpieczeństwa e-Usług dla obywateli. Brał czynny udział we wdrożeniu e-Dowodu.

dr hab. inż. Jerzy Kosiński

profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie. Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” (20 edycji) i ich kontynuacji w postaci konferencji „Przestępczość teleinformatyczna XXI”. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia).

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, MINISTERSTWO CYFRYZACJI

Andrzej Krzyżanek

Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Łukasz Łakomski

Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Krakowa

W latach 2016-2019 Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Paweł Nogowicz

Ekspert, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów technologiami informatycznymi. Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji. Będąc ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomaga zwalczać zagrożenia cyberprzestępczością cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”. Posiada certyfikaty i tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu firmy Evercom.

Krzysztof Silicki

Wicedyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, NASK PIB

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji a także współtworzył centrum cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

Andrzej Szyszko.

Zastępca Dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Energii

Obecnie zatrudniony jest w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Energii, w który odpowiada przede wszystkich za aspekty związane z cyberbezpieczeństwem, realizowaniem zadań dla organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa oraz organizowaniem CSIRT sektorowego dla sektora energia. Ponadto, do zadań Departamentu należy przygotowanie obronne urzędu oraz ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna a także zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.

Wcześniej pracował w Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, gdzie odpowiadał za implementację dyrektywy „NIS”, bezpieczeństwo teleinformatyczne, zarządzanie kryzysowe oraz międzynarodowe aspekty cyberbezpieczeństwa.

Uprzednio pełnił tam funkcję naczelnika Wydziału Strategii i Współpracy Międzynarodowej, gdzie zajmował się dyrektywą „NIS” oraz koordynowaniem współpracy międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pracował również w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie kierował Wydziałem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (MSWiA), tworzył i nadzorował wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP. Natomiast w Komendzie Głównej Policji, do głównych obowiązków należało kierowanie sekcją teleinformatyki oraz prowadzenie projektów informatycznych SISone4All, SIS I+ SIS II (KSI) od strony merytoryczno-technicznej.

Ponadto, Andrzej Szyszko jest biegłym sądowym z zakresu informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wykładowcą akademickim z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.