Zapraszamy na VI edycję konferencji CyberGOV – 21 MAJA 2020 spotykamy się w Warszawie!

Bezpieczeństwo instytucji sektora publicznego – przyspieszajmy

Konferencja CyberGOV powstała w odpowiedzi na aspiracje i oczekiwania ekspertów IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa z organizacji i instytucji administracji publicznej. To spotkanie przygotowane pod ich potrzeby, przy uwzględnieniu kontaktu funkcjonowania jednostek sektora publicznego w Polsce.

CyberGOV to właściwe miejsce, by wspólnie rozmawiać o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego. Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń i prezentowanie najlepszych praktyk.

Nad właściwym kształtem programu konferencji jak zawsze czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli różnych jednostek administracji publicznej. Chcemy dyskutować o nowych regulacjach, wdrażaniu Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, realiach funkcjonowania urzędów w Polsce, zaniedbaniach technicznych i organizacyjnych, potrzebie budowania świadomości. A przede wszystkim o możliwościach realnego działania, pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy.

Jest wiele konferencji na temat cyberbezpieczeństwa, ale tylko CyberGOV adresuje wprost potrzeby, uwarunkowania i ograniczenia instytucji administracji publicznej.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ
UCZESTNIKIEM KONFERENCJI?


 • Nie znajdziesz tego na żadnej innej konferencji o bezpieczeństwie – program konferencji jest budowany z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań jednostek sektora administracji publicznej
 • Uzyskasz informacje u samego źródła – jak co roku w agendzie znajdą się wystąpienia decydentów kształtujących politykę państwa dotyczącą cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w sektorze publicznym
 • Będziesz mógł w zorganizowanej formie porozmawiać z innymi uczestnikami, którzy są zainteresowani ważnymi dla Ciebie zagadnieniami – sesja równoległych dyskusji przy okrągłych stołach umożliwia bezpośrednią wymianę doświadczeń i otwarte rozmowy uczestników
 • Dobrze wykorzystasz czas – konferencja CyberGOV zyskuje każdego roku wysokie oceny uczestników i w warstwie merytorycznej pozwala pozyskać wiedzę przydatną do praktycznego zastosowania w swoim urzędzie i instytucji
 • A ponadto zyskasz wiele ciekawych, nowych kontaktów

KLUCZOWE
ZAGADNIENIA


 • Teleinformatyczna platforma państwa – kwestie bezpieczeństwa
 • Wykorzystanie modelu chmury w administracji publicznej – ryzyka i wyzwania
 • Certyfikacja rozwiązań cyberbezpieczeństwa
 • Cybersecurity Act i jego znaczenie dla Polski
 • Wdrażanie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
 • Edukacja i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i cybersecurity dla jednostek administracji publicznej
 • Współpraca administracji z rynkiem 

Wzorem lat poprzednich konferencja będzie miała także wymiar międzynarodowy – nadal potrzebne są nam inspiracje i przykłady dobrych praktyk z innych krajów.

UCZESTNICY
KONFERENCJI


Zapraszamy przedstawicieli samorządów i jednostek administracji centralnej, w tym ministerstw i agencji, odpowiedzialnych za obszar IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, oraz nadzór nad tymi obszarami:

 • Decydenci i specjaliści z urzędów administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialni za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji
 • Menedżerowie działów IT instytucji publicznych
 • Pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z różnych instytucji
 • Dyrektorzy generalni urzędów i inni decydenci nadzorujący obszar cyberbezpieczeństwa swoich instytucji.

Obecni będą także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie państwa m.in. przedstawiciele ABW, wojska oraz wybranych firm utrzymujących elementy infrastruktury krytycznej państwa. Spodziewamy się ok. 300 uczestników.

DLACZEGO CYBERGOV?

 • PRELEGENCI

  To jedyna tak sprofilowana konferencja, gromadząca znakomitą reprezentację przedstawicieli jednostek administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT.

 • PROGRAM

  Konferencja pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami i standardami oraz dobrymi praktykami w innych instytucjach w zakresie bezpieczeństwa IT i cyberbezpieczeństwa.

 • DYSKUSJE PRZY OKRĄGŁYCH STOŁACH

  Program CyberGOV oprócz prezentacji pozwala na bezpośrednią wymianę doświadczeń i wspólną rozmowę uczestników w ramach sesji równoległych dyskusji roundtables.

REFERENCJE

WIDEOREPORTAŻ Z CYBERGOV 2019

ORGANIZATOR

ORGANIZATORZY EDYCJI 2019

PATRONAT HONOROWY

PARTNER GENERALNY

PARTNER STRATEGICZNY - WSPÓŁORGANIZATOR WARSZTATÓW

PARTNERZY MERYTORYCZNI

MECENASI

WSPÓŁPRACA

PATRONAT

PATRONI SPOŁECZNOŚCIOWI

PATRONI MEDIALNI

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.